Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ

Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ 560/TA- Ấp Tân An-Xã Tân Thành Huyện Lai Vung – Đồng Tháp DD: 0939.826271, 0975.865463 Email : thienmy.thich@gmail.com

Saturday, April 2, 2011

Ðọc Báo Y Khoa: Ung Thư Ruột Già, Thiếu Máu

Ðọc Báo Y Khoa: Ung Thư Ruột Già, Thiếu Máu: "Di thể LGR5 với nguy cơ ung thư ruột già và hậu môn. Thử nghiệm trước đây cho biết LGR5 là một dấu ấn sinh học trong ruột của chuột"