Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ

Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ 560/TA- Ấp Tân An-Xã Tân Thành Huyện Lai Vung – Đồng Tháp DD: 0939.826271, 0975.865463 Email : thienmy.thich@gmail.com

Monday, February 28, 2011

ISAPGOL, 1/ Demulcent = THUỐC TỐNG HƠI ; 2/ In chronic constipation = TÁO BÓN MÃN TÍNH 3/ In chronic diarrhoea = TIÊU CHẢY MÃN TÍNH

ISAPGOL, 1/ Demulcent = THUỐC TỐNG HƠI ; 2/ In chronic constipation = TÁO BÓN MÃN TÍNH
3/ In chronic diarrhoea = TIÊU CHẢY MÃN TÍNH


http://keralaherbalmedicine.blogspot.com/2010_03_01_archive.html