Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ

Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ 560/TA- Ấp Tân An-Xã Tân Thành Huyện Lai Vung – Đồng Tháp DD: 0939.826271, 0975.865463 Email : thienmy.thich@gmail.com

Monday, February 28, 2011

Myrobalan
Sử dụng:

1. As an external applicant to chronic ulcers and wounds Là một ứng viên bên ngoài để loét mãn tính và vết thương
2. As a gargle in stomach Như một súc miệng trong dạ dày
3. Laxative Nhuận trườ`ng