Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ

Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ 560/TA- Ấp Tân An-Xã Tân Thành Huyện Lai Vung – Đồng Tháp DD: 0939.826271, 0975.865463 Email : thienmy.thich@gmail.com

Sunday, June 14, 2009

Thụy Sĩ: Bào Chế Thành Công Thuốc Chủng Ngừa Cúm Heo

Thụy Sĩ: Bào Chế Thành Công Thuốc Chủng Ngừa Cúm Heo Việt Báo Thứ Bảy, 6/13/2009, 12:00:00 AM

Thụy Sĩ: bào chế Thành Công Thuốc Chủng Ngừa Cúm Heo
BASEL, Thụy Sĩ - Viện bào chế Novartis AG tại Thụy Sĩ loan báo đã sản xuất thành công thuốc chủng ngừa cúm heo đợt đầu tiên, nhiều tuần lễ trước thời gian dự kiến.
Novartis cho biết thuốc chủng mới đuợc cấy ở tế bào thay vì là với trứng theo kỹ thuật thông thường.
Novartis công bố thành quả bào chế chỉ 1 ngày sau khi tổ chức y tế thế giới (WHO) phát lệnh đề phòng đại dịch, là báo động bậc 6, cao nhất. Hành động này có ý nghĩa dịch cúm H1N1 tiếp tục lan rộng.
Theo ước lượng của WHO, thuốc chủng mới có thể đuợc chấp thuận để sẵn sàng bán cho công chúng sau Tháng 9. Đợt thuốc chủng đầu tiên sẽ đuợc dùng thử lâm sàng để lượng giá.
Dược phòng sản xuất thuốc chủng ngừa cúm heo đặt tại Marburg (Đức) - nơi sản xuất thứ nhì đang đuợc xây dựng tại Springs (North Carolina).
Vẫn theo thông cáo của Norvatis, đã có trên 30 chính phủ yêu cầu đuợc cung cấp. Riêng Bộ y tế Hoa Kỳ đã đặt hàng 289 triệu MK từ Tháng Năm.
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=3&nid=145693