Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ

Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ 560/TA- Ấp Tân An-Xã Tân Thành Huyện Lai Vung – Đồng Tháp DD: 0939.826271, 0975.865463 Email : thienmy.thich@gmail.com

Monday, February 28, 2011

duocthaothanduocnuocvietnam: SỐ 1 : Tổng hợp chất chống ung thư có trong cà ri

duocthaothanduocnuocvietnam: SỐ 1 : Tổng hợp chất chống ung thư có trong cà ri: "SỐ 1 : Tổng hợp chất chống ung thư có trong cà ri - 8/11/2007 4h:53 Các nhà khoa học Nhật vừa tạo ra 2 phiên bản tổng hợp của curcumin, một..."