Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ

Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ 560/TA- Ấp Tân An-Xã Tân Thành Huyện Lai Vung – Đồng Tháp DD: 0939.826271, 0975.865463 Email : thienmy.thich@gmail.com

Thursday, March 10, 2011

THUỐC TRỊ TRÁI THẬN KHÔNG LÀM VIỆC

21-THUỐC TRỊ TRÁI THẬN KHÔNG LÀM VIỆC

Trị thận nhược suy cả nữ nam

Không còn làm việc phải đành cam

Chỉ chờ đổi thận thì thoát chết

Nên kiếm ổi ăn nói phát ham

Vài bữa hôm sau liền hết bệnh

Thiên-y thần -dược phải nên làm

Chỉ vì đơn giản mà hết bệnh

Được vậy ai mà chẳng thích ham.

http://www.quangduc.com/xahoi/131thuocphat.html#21-THU%E1%BB%90C%20TR%E1%BB%8A%20TR%C3%81I%20TH%E1%BA%ACN%20KH%C3%94NG%20L%C3%80M%20VI%E1%BB%86C