Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ

Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ 560/TA- Ấp Tân An-Xã Tân Thành Huyện Lai Vung – Đồng Tháp DD: 0939.826271, 0975.865463 Email : thienmy.thich@gmail.com

Monday, March 7, 2011

khoahockythuatthegioi2: MÃNG CẦU XIÊM, CÂY PHÉP LẠ CHỮA UNG THƯ

khoahockythuatthegioi2: MÃNG CẦU XIÊM, CÂY PHÉP LẠ CHỮA UNG THƯ: "MÃNG CẦU XIÊM, CÂY PHÉP LẠ CHỮA UNG THƯ Nguyệt Lê-Bùi Duy Khuê-Thảo Vy-Lương Thái Sỹ (Trích trong bản tiếng Anh SOURSOP TREATS CANCER) ..."