Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ

Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ 560/TA- Ấp Tân An-Xã Tân Thành Huyện Lai Vung – Đồng Tháp DD: 0939.826271, 0975.865463 Email : thienmy.thich@gmail.com

Monday, March 7, 2011

khoahockythuatthegioi2: GỪNG VÀ BẠC HÀ LÀM CHẬM SỰ PHÁT TIỂN CỦA BỆNH UNG ...

khoahockythuatthegioi2: GỪNG VÀ BẠC HÀ LÀM CHẬM SỰ PHÁT TIỂN CỦA BỆNH UNG ...: "GỪNG VÀ BẠC HÀ LÀM CHẬM SỰ PHÁT TIỂN CỦA BỆNH UNG THƯ TTO - Hai nghiên cứu mới của nhà nghiên cứu Mỹ cho biết gừng, trà xanh và dược liệu ..."