Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ

Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ 560/TA- Ấp Tân An-Xã Tân Thành Huyện Lai Vung – Đồng Tháp DD: 0939.826271, 0975.865463 Email : thienmy.thich@gmail.com

Monday, February 28, 2011

duocthaothanduocnuocvietnam: SỐ 1 : Hút thuốc lá có thể gây ung thư đại tràng

duocthaothanduocnuocvietnam: SỐ 1 : Hút thuốc lá có thể gây ung thư đại tràng: "SỐ 1 : Hút thuốc lá có thể gây ung thư đại tràng - 13/2/2008 13h:36 Thuốc lá lại bị kết tội... Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học qu..."