Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ

Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ 560/TA- Ấp Tân An-Xã Tân Thành Huyện Lai Vung – Đồng Tháp DD: 0939.826271, 0975.865463 Email : thienmy.thich@gmail.com

Monday, February 28, 2011

duocthaothanduocnuocvietnam: CÂY SẢ LÀ THUỐC QUÝ,TIÊU HỦY TẾ BÀO UNG-THƯ

duocthaothanduocnuocvietnam: CÂY SẢ LÀ THUỐC QUÝ,TIÊU HỦY TẾ BÀO UNG-THƯ: "CÂY SẢ LÀ THUỐC QUÝ,TIÊU HỦY TẾ BÀO UNG-THƯ Thứ tư, 03/11/2010 21:48 pm Nước sả tươi Sả tươi đun nóng uống đều Mỗi ngày tám cốc là li..."